100 kW

Elektrownia 100kW gruntowa

Wg Ustawy OZE Mała instalacja (Wpis bez KONCESJI)

Obowiązek zakupu wytworzonej energii przez Operatora

 Potrzebna powierzchnia terenu : 1500 m2

CENA : 683 040 zł brutto

Parametry

Moc urządzeń wytwórczych

100kWp

Roczna produkcja energii

110.000kWh*

 

 

Elementy zestawu

Sztuk

Cena jedn.

Wartość

Moduł fotowoltaiczny 250W

400

780 zł

311 868 zł

Inwerter 20kW z system. monit.

5

11 370 zł

56 850 zł

Konstrukcja naziemna

komplet

811 zł/1kW

81 100 zł

Stacja transformatorowa, okablowanie, układy pomiarowe, odgromienie

komplet

60 000 zł

60 000 zł

Montaż konstrukcji, paneli, podłączenie z siecią

1

455/1kW zł

45 500 zł

RAZEM NETTO

555 317,60 zł

BRUTTO                                                                      

   683 040,65 zł  

*1kW produkuje 1200kWh rocznie, wg paroletnich testów naszej instalacji do 1460kWh