40 kW

Mikroinstalacja 40 kW

( małe elektrownie fotowoltaiczne )

 Wg Ustawy OZE mikroinstalacja bez opłat za przyłączenie do sieci

 

Moc urządzeń wytwórczych

        40kWp

Roczna produkcja energii

44000kWh*

Elementy zestawu

                   Sztuk

Rodzaj

         Typ

Moduł fotowoltaiczny 240W

12

Eging

250 Poly

    Inwerter 3kW

1

Saj

Sununo TL

Konstrukcja dachowa

komplet

Oberhauser

dach

Instalacja AC/DC

komplet

Montaż i uruchomienie

komplet

RAZEM NETTO

217 787 zł

 RAZEM BRUTTO 23% VAT        160 726,80 zł

Po dofinansowaniu z programu Prosument cena instalacji wynosi 37 323,07  zł

Okres zwrotu z dofinansowaniem ok. 6 lat, czas pracy urządzeń 25 lat, po okresie zwrotu prąd mamy za darmo.

*1kW produkuje 1200kWh rocznie w Polsce, wg paroletnich testów naszej instalacji

**23% VAT dla budynków powyżej 300m2

Cena : w PLN na dzień 01.09.2014