Ustawa OZE

Nadchodzi rewolucja energetyczna!!!

Dzisiejsza technologia umożliwia każdemu posiadaczowi domu mieszkalnego produkcję prądu elektrycznego z elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) na własne potrzeby. Zasada działania elektrowni polega na przetwarzaniu promieniowania słonecznego w prąd elektryczny o napięciu stałym, a następnie dzięki urządzeniu o nazwie inwerter zmianie go na napięcie zmienne 220-230V występujące w sieci elektrycznej budynku. Obecne uregulowania prawne dają możliwość każdej osobie fizycznej będącej właścicielem budynku mieszkalnego podłączenia się do sieci zakładu energetycznego np. Enea i sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej, jednak za niższą cenę niż kupowana od tego zakładu energia (80% średniej ceny rynkowej energii z roku poprzedniego). Pomiar wyprodukowanej energii odbywa się za pomocą specjalnego licznika, który instaluje na swój koszt operator np. Enea.

Procedowana obecnie w Sejmie ustawa OZE pozwoli na:
sprzedaż nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej z domowej elektrowni fotowoltaicznej, a nie całości, rozliczenie z zakładem energetycznym np. Enea następować będzie w okresach co półrocznych, gdzie wyprodukowana energia w okresach letnich będzie zaliczona na nasz pobór w miesiącach zimowych, czyli sieć energetyczna stanie się magazynem wyprodukowanej przez nas energii (nie będzie potrzeby inwestowania np. w akumulatory magazynujące energię).
Rozliczenie na przykładzie: produkujemy z własnej elektrowni od stycznia do lipca 3000kWh, zużywamy na własne potrzeby 2800kWh, czyli nie płacimy za pobraną energię elektryczną ponieważ więcej wyprodukowaliśmy niż pobraliśmy z sieci, zakład energetyczny płaci nam za 200kWh 80% średniej ceny rynkowej energii z roku poprzedniego.