Category Dokumentacja

Prosument Dofinansowanie elektrowni słonecznej

Program Prosument NFOŚiGW

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

  • energii elektrycznej lub
  • ciepła i energii elektrycznej (połaczone w jedna instalację lub oddzielne instalacje w budynku),

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 165 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 360 000 MWh.
Budżet programu wynosi 600 mln zł na lata ...

Read More

Ustawa OZE

Nadchodzi rewolucja energetyczna!!!

Dzisiejsza technologia umożliwia każdemu posiadaczowi domu mieszkalnego produkcję prądu elektrycznego z elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) na własne potrzeby. Zasada działania elektrowni polega na przetwarzaniu promieniowania słonecznego w prąd elektryczny o napięciu stałym, a następnie dzięki urządzeniu o nazwie inwerter zmianie go na napięcie zmienne 220-230V występujące w sieci elektrycznej budynku. Obecne uregulowania prawne dają możliwość każdej osobie fizycznej będącej właścicielem budynku mieszkalnego podłączenia się do sieci zakładu energetycznego np. Enea i sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej, jednak za niższą cenę niż kupowana od tego zakładu energia (80% średniej ceny rynkowej energii z roku poprzedniego)...

Read More